JM Services - шаблон joomla Создание сайтов

APOSTILA – este stampila aplicată pe acte în vederea confirmării valabilității și validării lor. Procedura de aplicare a apostilei suprimă necesitatea supralegalizării actelor oficiale pentru străinătate prin intermediul instituțiilor statale și a ambasadelor și consulatelor statelor unde vor fi recunoscute documentele. Aplicarea apostilei este realizată de către Ministerul Justiției al Republicii Moldova, conform Convenției de la Haga din 05.10.1961 și HG nr.163 din 15.02.2007 pentru acte destinate statelor-membre ale convenției respective. 

Ministerul Justiției RM aplică apostila pe actele oficiale întocmite pe teritoriul Republicii Moldova, mai exact:

- actele de stare civilă eliberate după 24 februarie 1998;

- documente emise de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor;

- cazierele judiciare şi alte documente emise de Ministerul Afacerilor Interne;

- actele de studii, care se vor prezenta însoţite de confirmarea de la instituţia de învăţămînt care a eliberat actul de studiu;

- actele notariale;

- hotărîri judecătoreşti şi alte acte care emană de la autorităţi judiciare, inclusiv instanţe judecătoreşti, organe ale procuraturii, grefieri sau executori judecătoreşti;

- adeverinţele eliberate de Casa Naţională de Asigurări Sociale care atestă vechimea în muncă;

- adeverinţele medicale eliberate de Centrul medical specializat pentru examinarea medicală a emigranţilor şi imigranţilor şi Centrul naţional ştiinţifico-practic de medicină preventivă / Centrul de profilaxie şi combatere SIDA;

- alte acte eliberate de organele oficiale ale Republicii Moldova pe numele persoanelor fizice şi juridice ș.a.

Pentru mai multe informații despre apostilare contactați operatorii noștri. AICI